วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายธเนศร์ เกษระกำ นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 4 ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน การจัดทำคันคูน้ำรอบกองเปลือกดิน และกรณีแรงสั่นสะเทือนทำให้หลังคาร้าว จำนวน 4 ราย ณ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ ซึ่งได้ประสาน บริษัท บี.เอส.ไมนิ่ง จำกัด เข้าร่วมตรวจสอบซึ่งเบื้องต้น บริษัทฯ จะช่วยเหลือซ่อมแซมหลังคาที่เสียหายต่อไป