วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายมนิตย์ สิทธิดำรงค์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อสำรวจทรัพยากรและพัฒนากลไกการทำงานระดับพื้นที่ ปีที่ 2 เพื่อดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องทิวลิป 1 โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี