วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางชัญญานุช พัดดำ นักวิชาการมาตรฐาน และนางสาววิลาวรรณ ลิเหล็ก นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันชาติไทยประจำเดือนเมษายน 2564 ณ วัดพัฒนาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี