คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
27.07.2564
1

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00 น. นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ กลุ่มนโยบายและแผนงาน นางเรณู ชายหงษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน พร้อมด้วย นางสาวชุติมา จีนะดิษฐ์ นักวิชาการอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนและหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ปี 2564 โดยร่วมกันปฏิบัติตนตามพุทธวิถี นำพาชีวีมีสุข หลักธรรมนำชัย สู้ภัยโควิด โดยมีนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน และร่วมเวียนเทียนและหล่อเทียนพรรษา พร้อมกับหน่วยงานราชการและประชาชน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัด ณ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
27.07.2564
2

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย นายวีรยุทธิ์ ธรฤทธิ์ วิศวกรปฏิบัติการและนายวรพจน์ รอดรักษา วิศวกรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวบ้านร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ (Facebook) ว่ามีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มได้สร้างความเดือดร้อนปล่อยฝุ่นขี้เถ้า จากการลงพื้นที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ 1. โรงงานดังกล่าวเป็นของ บริษัท แสงศิริอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 57 ม.5 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ประกอบกิจการสกัดน้ำมันปาล์ม ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10840000925476 2. ตรวจสอบแหล่งกำเนิดฝุ่น ณ กระบวนการลำเลียงเส้นใยทะลายปาล์มเข้าระบบการเผาไหม้ของบอยเล่อร์ พบว่ามีฝุ่นเส้นใยจากการปล่อยเส้นใยลงเพื่อกองเก็บ 3. แหล่งกำเนิดฝุ่นอาจเกิด จุดกองขี้เถ้าจากบอยเล่อร์ 4. อาจเกิดจากปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายของ ของ Boiler ขนาด 27 ตัน และขนาด 35 ตัน ทั้งนี้ ณ วันที่ตรวจสอบ boiler ขนาด 35 ตัน หยุดดำเนินการ

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
27.07.2564
0

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายพยุงศักดิ์ฟูกิตติประยูร นายช่างรังวัดอาวุโส หก.พร. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สรข.4 ภูเก็ต ตรวจสอบสถานประกอบการเหมืองแร่ ดังนี้ 1.บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมฯ จำกัด รับช่วงจาก บจก.ดาราใต้เหมือวแร่ที่ ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ตรวจสอบการประกอบการเหมืองแร่ และเก็บตัวอย่างน้ำ 2. บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมฯ จำกัด รับช่วงจาก หจก.กาญจน์วิวัฒน์ (2538) ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ตรวจสอบการประกอบการเหมืองแร่และเก็บตัวอย่างน้ำ

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02